OZONOWANIE W MOTORYZACJI

Kupiłeś samochód? Pragniesz go odświeżyć i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów?

Ozonowanie daje 100% rękojmię skuteczności likwidacji odoru papierosowego, odorów chemicznych i odzwierzęcych. Daje świetne rezultaty w odgrzybianiu układów klimatyzacji samochodowej.

OZON – siła wyższa na naszych usługach

Ozon O3 jest jednym z najważniejszych gazów, cialis występujących w stratosferze. Powstaje z tlenu O2, cheap który przyłącza dodatkowy atom tlenu tworząc O3, na skutek wyładowań elektrycznych w atmosferze. Odgrywa on rolę światło-filtra , ochraniającego całe życie na Ziemi przed promieniami ultrafioletowymi. Długości jego fali to 260-280nm. Pochłania on podczerwone promieniowanie Ziemi, które zapobiega w jej oziębieniu. Maksymalna grubość ochronnej warstwy ozonowej Ziemi znajduje się…