Deklaracja Madrycka o ozonoterapii

Deklaracja Madrycka to dokument skierowany do lekarzy całego świata, który określa standardy w zakresie ozonoterapii. Deklaracja została sformułowana na „Międzynarodowym Spotkaniu Szkół Terapii Ozonem”, które odbyło się w Royal Academy of Medicine w Madrycie w dniu 3 i 4 czerwca, 2010, pod auspicjami Hiszpańskiego Związku Specjalistów Medycznych w Dziedzinie Terapii Ozonowej (AEPROMO). Poniżej przedstawiam niektóre postanowienia zawarte w Deklaracji. Całość dokumentu, oryginał i tłumaczenie, znajdziecie Państwo w zakładce „materiały…

Czytaj więcej